Phương thức bảo vệ thông tin cá nhân với mật khẩu kiên cố

Password là các mã khóa mà bạn sử dụng để truy cập thông tin cá nhân mà bạn đã lưu trên máy tính và trong tài khoản online của bạn.

Nếu các tên trộm hay người dùng nguy hiểm khác lấy trộm thông tin này, họ có thể sử dụng tên của bạn để mở tài khoản credit card của bạn. Và trong nhiều trường hợp bạn không chú ý đến những sự tấn công này cho tới khi nó đã quá muộn. Tuy nhiên, việc tạo một password tốt và bảo vệ chúng là không khó.

Làm gì để tạo một password vững chắc

Với một kẻ tấn công, một password mạnh nên xuất hiện bằng chuỗi các ký tự ngẫu nhiên. Tiêu chuẩn dưới đây có thể giúp password của bạn làm được như vậy:

Tạo chiều dài. Mỗi ký tự mà bạn thêm vào password của mình để tăng sự an toàn, password của bạn nên có chiều dài trên 8 ký tự, 14 ký tự hay hơn nữa là lý tưởng-.

Nhiều hệ thống cũng hỗ trợ việc sử dụng space bar trong password, vì vậy bạn có thể tạo một nhóm từ được hình thành bằng nhiều từ (gọi là một “pass phrase”). Một pass phase này thường dễ nhớ hơn một password đơn, miễn là chúng dài hơn và khó đoán hơn.

Kết hợp các ký tự, số, và các symbol. Sự đa dạng của các ký tự mà bạn có trong password sẽ làm cho nó trở nên khó đoán hơn. Các đặc trưng quan trọng bao gồm:

Các kiểu ký tự và chiều dài nên có trong password. Một chuỗi 15 ký tự gồm các chữ cái và số ngẫu nhiên sẽ tạo cho bạn một password vững hơn khoảng 33.000 lần so với password chỉ có 8 ký tự từ bàn phím. Nếu bạn không thể tạo password bao gồm các symbol thì bạn phải cho nó dài hơn một cách đáng kể để có thể có được mức bảo vệ tương tự. Một password lý tưởng là kết hợp cả hai chiều dài và các loại khác nhau của symbol.

Sử dụng toàn bộ keyboard, không chỉ các ký tự chung. Các symbol được lấy bằng cách giữ phím “Shift” để lấy các ký tự trên của một phím là rất phổ biến trong password.

Sử dụng các từ và các cụm từ dễ nhớ nhưng khó đoán cho người khác. Cách tốt nhất để nhớ mật khẩu của bạn và các cụm từ là viết chúng ra. Không có gì sai khi viết các mật khẩu của bạn ra nhưng chúng cần phải được bảo vệ để đảm bảo được độ an toàn và hiệu quả.

Tạo một password an toàn và dễ nhớ theo 6 bước:

1. Nghĩ những câu mà bạn có thể nhớ. Ví dụ: “My son Aiden is three years old”.

2. Kiểm tra xem máy tính hay các hệ thống online có hỗ trợ các khoảng trống hay không.

3. Nếu máy tính hay các hệ thống online không hỗ trợ các khoảng trống, thì phải biến đổi nó thành một mật khẩu bằng cách lấy các chữ đầu của mỗi từ trong câu. Ví dụ bằng việc sử dụng ví dụ trên thì bạn sẽ đặt là “msaityo”.

4. Thêm tính phức tạp bằng cách trộn các chữ hoa, chữ thường và số.

5. Cuối cùng, thay một vài kí tự đặc biệt. Bạn có thể sử dụng các symbol trông giống các chữ cái, các từ kết hợp (thay thế các khoảng trống) và các cách khác để làm cho mật khẩu của bạn phức tạp hơn.

6. Kiểm tra mật khẩu của bạn với Password Checker. Password Checker là một trang web không ghi lại mà chỉ giúp bạn xác định sự an toàn mật khẩu của bạn.