Di chuyển, định lại kích cỡ, và đóng các cửa sổ

Bạn không chỉ có thể thu nhỏ, phóng lớn và phục hồi các cửa sổ, mà bạn còn có thể tinh chỉnh kích cỡ của một cửa sổ bằng cách dùng chuột rê các biên của nó. Bạn cũng có thể sử dụng để thay đổi vị trí của các cửa sổ không được phóng lớn. Sau cùng, có vài cách đơn giản để đóng cửa sổ mà bạn không cần làm việc với chúng nữa.

1. Di chuyển các cửa sổ

Bạn có thể di chuyển một cửa sổ trên màn hình (nếu nó chưa được phóng lớn) bằng cách dùng chuột để rê thanh tiêu đề của nó.

2. Định lại các kích cỡ cửa sổ

Bạn cũng sử dụng chuột để định lại kích cỡ một cửa sổ (nếu nó chưa được phóng lớn). Bắt đầu bằng cách di chuyển con trỏ chuột qua đường biên cho đến khi con trỏ thay đổi thành một mũi tên có hai đầu. Sau đó nhấp nút chuột trái và giữ nó khi rê đường biên cửa sổ. Khi đường biên cửa sổ có kích cỡ mà bạn mong muốn, hãy thả nút chuột ra. Nếu bạn muốn thay đổi cả chiều rộng và chiểu cao của cửa sổ, hãy rê một trong các góc của nó.

3. Một cách khác để định lại kích cỡ các cửa sổ

Một số cửa sổ có đường biên đặc biệt nằm ở góc phía dưới bên phải để bạn dễ dàng định lại kích cỡ cho chúng. Chỉ cần rê đường biên này để định lại kích cỡ chiều cao và chiều rộng của cửa sổ cùng một lúc. Tuy nhiên, cho dù cửa sổ không có đường biên đặc biệt, nó vẫn có thể định lại kích cỡ bằng cách nhấp vào góc dưới cùng bên phải.

4. Đóng các cửa sổ

Để đóng một cửa sổ, bạn có thể nhấp vào nút Close (X) ở góc phải phía trên của cửa sổ.

5. Sử dụng menu Control

Bạn cũng có thể điều khiển các cửa sổ qua các menu Control của chúng – một menu hiển thị khi bạn nhấp biểu tượng menu Control ở góc phía trên bên trái của cửa sổ. Để đóng một cửa sổ, bạn chỉ cần chọn tùy chọn Close từ menu Control. Trong nhiều trường hợp, menu Control sẽ chứa các tùy chọn để di chuyển, định lại kích cỡ, phóng lớn và thu nhỏ cửa sổ.

6. Đóng các của số bằng các tổ hợp phím

Bạn cũng có thể đóng các cửa sổ bằng cách sử dụng các tổ hợp phím. Để đóng một cửa sổ tài liệu, hãy nhấn Ctrl + F4. Để đóng một cửa sổ trình ứng dụng (bao gồm cả cửa sổ folder), hãy nhấn Alt + F4.

Ghi nhớ rằng, với các tổ hợp phím, bạn nhấn giữ phím đầu tiên trong khi nhấn và thả phím thứ hai.

 Đóng các của số bằng các tổ hợp phím

7. Đóng các cửa sổ bằng menu File

Sau cùng bạn có thể đóng các cửa sổ trình ứng dụng bằng cách mở menu File và chọn tùy chọn cuối cùng. (Bạn sẽ học cách làm việc với menu một cách ngắn gọn.) Tùy chọn này sẽ có tên là Close nếu bạn đang ở trong một cửa sổ folder; nếu không nó sẽ có tên là Exit. Bạn có thể đóng một cửa sổ tài liệu bằng cách mở menu File và chọn Close.

8. Đóng các trình ứng dụng đã được thu nhỏ

Nếu một file hay trình ứng dụng đã được thu nhỏ, bạn có thể đóng nó mà không phải phục hổi nó trước tiên. Chỉ cần nhấp phải biểu tượng của nó trong thanh tác vụ, và chọn Close từ menu vừa mới hiển thị.

Ghi chú:

Việc đóng một cửa sổ có ý nghĩa gì?

Việc đóng một cửa sổ có nghĩa là xóa các nội dung của nó ra khỏi bộ nhớ. Trong trường hợp về cửa sổ của các tài liệu, điều này cũng có nghĩa là xóa dữ liệu ra khỏi bộ nhớ và ra khỏi màn hình. (Giả sử bạn đã lưu tài liệu, bản sao đã lưu vẫn còn nằm trên đĩa.) Trong trường hợp của các cửa sổ trình ứng dụng, việc đóng một của sổ có nghĩa là thoát khỏi chương trình.

Thực hành một số thao tác

Nếu bạn muốn thực hành một số thao tác liên quan đến cửa sổ, bạn chỉ cần nhấp đúp vào biểu tượng My Computer trong menu Start để mở một của sổ folder (bạn có thể nhấp đơn nếu bạn đang sử dụng khung xem trang Web.) Sau đó thử rê cửa sổ folder quanh màn hình, định lại kích cỡ cho nó, phóng lốn nó, thu nhỏ nó (lưu ý làm nó biến mất khỏi màn hình và xuất hiện ở dạng một nút trên thanh tác vụ), phục hồi nó (bằng cách nhấp vào nút trên thanh tác vụ), và sau đó đóng nó.