Latest Posts

placeholder

Bộ nhớ Flash – Có gì đặc biệt?

Đặc điểm đặc trưng của bộ nhớ Flash chính là tính chất “tĩnh” của nó. Các loại bộ nhớ động truyền thống cần một nguồn cấp điện ổn định về…