Gợi ý các bài tập đơn giản để rèn luyện bàn phím (Bài tập 1 – 15)

Sau đây là một số bài tập cơ bản bạn có thể tham khảo để sử dụng trong quá trình rèn luyện bàn phím.

Bài tập 1

FDSAJKL: FDSAJKL;

* Ba bài tập đầu dành để làm quen các phím nến. Đặt các ngón tay lên đúng vị trí trên các phím nền và bắt đầu – Nhấn phím bất kỳ để tiếp tục.

* Câu nhận xét: (thí dụ) bạn đã đánh các phím nền tốt. Bạn có muốn tiếp tục qua bài tập kế tiếp không (Y/N)? – Nếu muốn nhấn (Y), nếu không muốn qua bài tập kế mà muốn trở lại bài tập vừa rồi, nhấn (N).

* Nhận xét tiếp: bài tập số 1 – Lặp lại một lần – Lỗi 3/3, tốc độ 34 (từ/phút).

Bài tập 2

ASDF: LKJ, A;SL DKFJ

Bài tập 3

LADS JADA FALLS SAD LASS JALK

Bài tập 4

Hai bài tập kế tiếp dành cho các phím E R và I. Dùng ngón gõ phím D để gõ E, phím F cho R và phím K cho I.

DEER DID FREE DEER DID FEED

Bài tập 5

Luôn luôn nhớ trở về vị trí nhóm phím nền. Cố gắng đánh cho đều và chính xác.

RAU DID SIRE LIFE RED RIDER RIDES FAR

Bài tập 6

Dùng ngón đánh phím J để đánh phím U

LUKE DIS RUE DRUIDS DID FREE LASS

Bài tập 7

Bài tập tiếp theo sử dụng 8 phím bạn đã quen thuộc từ trước đó là: ERDFUIJK

Nhớ dùng ngón út tay phải để đánh phím

LUKE DID FIRE REEDS

JAKE IS RED DUKE

FREED JERK RUDE DUKE

Bài tập 8

Bài tập tiếp theo dùng các phím T G và H

Dùng ngón đánh phím F để đánh các phím T và G, ngón đánh phím J để đánh phím H

THE DUKE DID FREE

THE RED DEER THE FIRE

FREED THE DRUGGED DUKE

Bài tập 9

Dùng ngón đánh phím J để đánh Y trong bài tập sau

THE RED KEY FREE

THE FEY DEER THEY

DEFERRED THE RUGGED DUKE

Bài tập 10

THE JURY DREDGED THE DIKE

THE GUY TUGGED THE FURRY RUG

Bài tập 11

Bài tập sau đây gồm 12 phím đã quen thuộc ERJUIDFG H J K:

THE GUY DID FIRE THE RED FUR

THE DRUDGERYY FIRED THE JURY

THE DRUGGED DEER DIED

*** ĐẶC BIỆT:

Khi nhấn phím F10 để kết thúc, bạn sẽ nhận được một tổng kết sau:

Bài tập kế tiếp của bạn sẽ là bài 12.

Trong buổi làm việc hôm nay bạn đã đánh 186 phím, gồm có 6 lỗi, đây là một tỷ lệ thành công 97%

Tốc độ gõ phím hiện tại là 25 từ/phút

Tốc độ gõ phím cao nhất là 46 từ/phút

Kết thúc chương trình nhấn phím bất kỳ để tiếp tục thoát.

Bài tập 12

Bài tập sau đây sẽ giới thiệu hai phím B, N

Dùng ngón F cho B, ngón J cho N, ngón K cho,

FREE BEER IN THE RED.

RED IN THE LEEK FURRED,

THE FIRE RED

Bài tập 13

Dũng ngón J cho M

THE J MEN MURDERED THE BIG,

RED DEER THE J MEN MURDERED. MUTTERED, MURDERED

Bài tập 14

Dũng ngón D cho c và F cho V

THE CIVIC MAN MEETS IN THE CENTURY INN

THREE, FREE MEN DID VILE AND GRIEVED

Bài tập 15

Ôn lại các phím nền “Home keys”

THE BIG MEN CEDED THE FIGHT

HE NEEDED THE CENT TO FEED THE METER

THE CIVIC DEAR MEETS HER FRIEND

Đón xem phần bài tập gợi ý tiếp theo để bạn có nhiều cơ hội luyện tập cùng bàn phím hơn!