Hồi phục flash BIOS khẩn cấp

Khi thực hiện một nâng cấp BIOS nhanh, bạn thường thấy một tin nhắn cảnh báo trên màn hình tương tự như sau:

The BIOS is currently being updated. DO NOT REBOOT OR POWER DOWN until the update is completed (typically within three minutes)… BIOS đang được cập nhật. KHÔNG NÊN KHỞI ĐỘNG LẠI HOẶC TẮT MAY cho đến khi quá trình cập nhật hoàn thành (thông thường trong 3phút…)

Nếu bạn không chú ý cảnh báo này hoặc cái gì đó ngăn cản thủ tục cập nhật, hệ thống sẽ có một BIOS bị hỏng. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không khả năng khởi động lại hệ thống hay làm lại quy trình, ít nhất là không dễ dàng. Phụ thuộc vào bo mạch chủ, bạn có thể phải thay chip flash ROM bằng cái đã được lập trình bởi nhà sản xuất bo mạch chủ. Đó là một nhu cầu không cần thiết bởi vì bo mạch chủ sẽ không hoạt động cho đến khi có một ROM hợp lệ. Đó là lý do tại sao tôi luôn giữ máy ghi ROM mà tôi tin tưởng; nó rất hữu ích cho những bo mạch chủ có các chip ROM flash được lắp vào. Trong chốc lát, tôi có thể sử dụng máy ghi ROM để tái lập trình chip và gắn nó lại vào trong bo. Nếu bạn cần một máy lập trình ROM, tôi đề nghị EPROM+ của Andromeda Research Labs (www.arlabs.com).

Hồi phục flash BIOS khẩn cấp

Tuy nhiên trong hầu hết hệ thống flash ROM được hàn vào bo mạch chủ do đó nó không thể được thay thế. tạo thành sự tranh luận ý định tái lập trình từ bên ngoài. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là chỉ một cách thay thế toàn bộ bo mạch chủ. Hầu hết các bo mạch chủ với các flash ROM được hàn có một thu tục hồi phục BIOS đặc biệt chứa những nội dung của chip. Điểm mấu chốt này nằm trên phần được bảo vệ đặc biệt của flash ROM được dành riêng cho mục đích này. Gọi là khối khởi động (boot block). Khối khởi động giữ thủ tục hồi phục được dùng để lưu trữ mà BIOS chính.

Ghi chú:

Do số lượng nhỏ mà trong vùng khối bảo vệ. các dấu nhắc trên màn hình thường không có sẵn để trực tiếp làm thủ tục. Điều này có nghĩa trong suốt quy trình thu tục màn hình tối đen như thể không có gì xảy ra. Thay vì vậy thủ tục được điều khiển bằng cách lắng nghe loa nội bộ và/hay xem sự truy cập LED trên ổ đĩa chứa đĩa nâng cấp. Thông thường thủ tục làm hệ thống phát ra tiếng bíp một khi nó bắt đầu, và vài lần tiếng bip khi nó kết thúc. Trong suốt quy trình thủ tục bạn có thể quan sát hoạt động ổ đĩa, cho biết hình ảnh BIOS đang được đọc từ ổ đĩa và được ghi vào thiết bị nhanh.

Các bo mạch chủ và các phiên bản BIOS khác nhau có những kỹ thuật hồi phục khác nhau. Phần lớn bo mạch chủ (bao gồm những bo mạch chủ Intel) hỗ trợ sự hồi phục BIOS kết hợp một cầu nháy cấu hình BIOS, có thể thiết lập vài kiểu, bao gồm chế độ hồi phục dựng sẵn. 

Thêm vào sự chuyển dịch cầu nhảy này, sự hồi phục yêu cầu ổ đĩa mềm hay ổ đĩa quang chứa đĩa với những tệp tin hình ảnh BIOS được gắn vào hệ thống và được cấu hình chính xác. Một số bo mạch chủ có khả năng dùng bất kỳ loại ổ đĩa để thực hiện quy trình hồi phục, nhưng trong hầu hết trường hợp bạn chỉ có thể dùng một ổ đĩa. Đó là bởi vì đa số bo mạch chủ cũ chỉ hỗ trợ sự hồi phục từ ổ đĩa mềm và nhiều bo mạch chủ mới hơn thiếu sự hỗ trợ ổ mềm toàn bộ (không có sẵn bộ điều khiển ổ mềm) hay có những hình ảnh BIOS quá lớn so với một đĩa mềm. Ọuy luật chung là bạn nên dùng phương pháp ổ đĩa mềm nếu tệp tin hồi phục (*.BIO) vừa một đĩa mềm (kích cỡ 1.44MB hay ít hơn) và bo mạch chủ bao gồm một bộ điều khiển ổ mềm. Nếu ổ đĩa mềm không được lắp đặt bạn tạm thời lắp đặt một ổ. Là một kỹ thuật tôi luôn luôn mang một ổ đĩa mềm trong bộ dụng cụ của tôi cho mục đích này. Lưu ý là ổ đĩa mềm không gắn kết vĩnh viễn; tôi thường chỉ mở theo trường hợp, gắn các cáp nguồn và dữ liệu, và đặt ô đĩa trên bàn cạnh hệ thống. Đĩa mềm chèn vào ổ đĩa mềm chỉ chứa tệp tin *.BIO. Các tệp tin khác không cần thiết (đó là, đĩa sẽ không khả năng tạo khởi động) và nếu hiện diện, thậm chí có thể ngăn càn tệp tin *.BIO phù hợp với đĩa.

Trước khi bắt đầu thủ tục hồi phục đĩa mềm hay đĩa quang, cần tải xuống đúng tệp tin hình ảnh hồi phục (*.BIO) cho bo mạch chủ bạn đang hồi phục. Hiển nhiên là điều này cần được thực hiện, dùng hệ thống khác nếu hệ thống được hồi phục không có chức năng.

Tệp tin hình ảnh *.BIO có thể tải về riêng biệt, hay nó là thành phần của bán lưu trữ gồm nhiều tệp tin khác, như là các công cụ lập trình nhanh, tài liệu và nhiều thứ khác. Trong trường hợp này bạn chỉ cần tệp tin hình ảnh *.BIO thực sự; không dùng chương trình hay tệp tin khác, cần đảm bảo rằng một ổ đĩa mềm hay quang vận hành được lắp đặt đúng trong hệ thống.