Một vài điểm cần tránh khi đặt password

Có vài phương pháp đã được sử dụng để tạo các mật khẩu lại rất dễ bị đoán bởi các tên tội phạm. Để tránh điểm yếu này, chúng ta phải tránh những điều gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Các password dễ đoán

■ Tránh các chuỗi hoặc các ký tự lặp lại: ví dụ 123456, 2222

■ Tránh sử dụng những thay thế giống nhau giữa chữ và số: ví dụ thay i thành 1 hay a thành @

■ Tránh tên đăng nhập của bạn

■ Tránh các từ trong từ điển theo bất kỳ ngôn ngữ nào

■ Sử dụng nhiều hơn một password ở mọi nơi

■ Tránh sử dụng lưu trữ online

Tùy Chọn “blank password”

Một “blank password” (password trống) trên account của bạn là an toàn hơn so với các mật khẩu kém như “1234”. Các tội phạm có thể dễ dàng đoán một mật khẩu đơn giản, nhưng trên các máy tính sử dụng Windows, một tài khoản không có password không thể truy cập từ xa bởi mạng nội bộ hay trên Internet. Bạn có thể chọn để sử dụng một “blank password” trong account máy tính của bạn nếu máy tính của bạn có những tiêu chuẩn sau:

■ Bạn chỉ có một máy tính hay bạn có vài máy tính nhưng bạn không cần truy cập thông tin trên một máy tính này đến máy tính khác.

■ Máy tính phải bảo đảm về mặt vật lý (bạn phải tin tưởng mọi người đều có truy cập vật lý đến máy tính).

Sử dụng một “blank password” không phải luôn là một ý tưởng tốt. Ví dụ: một máy tính xách tay mà bạn mang theo không thể an toàn về mặt vật lý, vì thế bạn nên cần có một password tốt.

đặt password máy tính như thế nào

Truy cập và thay đổi password như thế nào?

Các account online

Các trang web có các điều khoản khác nhau, các điều khoản này chi phối cách mà bạn có thể truy cập hay thay đổi password của bạn. Bạn sẽ phải tìm một link (như là “My account”) trên trang chủ của trang để link tới trang đặc biệt dùng để quản lý mật khẩu và accout của mình.

Các password máy tính

Các file trợ giúp cho hệ thống máy tính của bạn thường cung cấp thông tin về việc tạo, thay đổi và truy cập các user account được bảo vệ mật khẩu.

Bạn có thể thử tìm thông tin này online tại các trang của các hãng sản xuất phần mềm. Ví dụ: nếu bạn sử dụng Windows XP, phần hỗ trợ có thể hiển thị cho bạn thấy được công việc này như thế nào để quản lý password, thay đổi password.

Giữ mật khẩu của bạn thật bí mật

Hãy giữ thật cẩn thận các mật khẩu của bạn và các pass phrase.

■ Không tiết lộ chúng cho người khác. Giữ các mật khẩu của bạn ẩn so với các bạn của bạn và các thành viên trong gia đình (đặc biệt là trẻ con). Các mật khẩu mà bạn cần để chia sẻ với các người còn lại, như là mật khẩu để account ngân hàng của bạn mà bạn có thể chia sẻ với vợ hay chồng của bạn chỉ là các ngoại lệ.

■ Bảo vệ bất kỳ mật khẩu nào được ghi chép. Cần cẩn thận nơi mà bạn giấu mật khẩu mà bạn đã ghi hay viết ra.

■ Không bao giờ cung cấp mật khẩu của bạn trên e-mail hay dựa vào một yêu cầu e-mail.

■ Thay đổi password của bạn một cách thường xuyên,

■ Không đánh password của bạn trên máy tính mà bạn không điều khiển nó.

Phải làm gì khi password bị đánh cắp?

Bảo đảm kiểm tra tất cả các thông tin mà bạn bảo vệ với mật khẩu, như là các tuyên bố tài chính hàng tháng của bạn, các bản báo cáo credit, các tài khoản shopping online… Các mật khẩu tốt, dễ nhớ có thể giúp bạn chống lại kẻ gian trá và nhận dạng những tên trộm mà không có các bảo vệ. Nếu một ai đó đột nhập vào hệ thống và lấy mất các thông tin này của bạn thì họ sẽ có được mật khẩu của bạn. Nếu bạn để ý thấy bất cứ một hành động nghi ngờ là có ai đó truy cập thông tin của bạn hãy thông báo cho các chuyên gia biết ngay nếu bạn có thể.