Tìm hiểu khái niệm thời gian truy cập trung bình của ổ đĩa

Phép đo thời gian truy cập trung bình của ổ đĩa là tổng thời gian tìm kiếm trung bình của nó cộng với thời gian chờ. Thời gian truy cập trung bình thường được diễn đạt ở hàng mill giây.

Qua đó, một phép đo thời gian truy cập trung bình của một ổ đĩa (thời gian tìm kiếm trung bình cộng với thời gian chờ) cho ra tổng số trung bình lượng thời gian cần thiết cho ổ đĩa truy cập vào một sector được yêu cầu một cách ngẫu nhiên.

Lựa chọn xếp xen kẽ

Trong một cuộc thảo luận về tốc độ ổ đĩa, vấn đề xếp xen kẽ thường được đưa ra. Mặc dù theo truyền thống nghiêng về vấn đề tốc độ của bộ điều khiển hơn là vấn đề của ổ đĩa, ổ cứng ATA hiện đại với các bộ điều khiển dựng sẵn sẽ có đủ khả năng xử lý dữ liệu nhanh như khi ổ đĩa có thể gửi nó đi. Nói cách khác, tất cả các ổ đĩa ATA của laptop hiện đại được định dạng mà không cần kỹ thuật xếp xen kẽ (đôi khi được diễn tả như là một tỷ lệ xếp xen kẽ 1:1). Ổ loại ổ cứng cũ, như MFM và ESDI, bạn có thể sửa đồi kỹ thuật xếp xen kẽ trong một định dạng cấp thấp để tối ưu hóa tốc độ cua ổ đĩa. Ngàv nay, các ổ đĩa đã được định dạng thấp cấp tại nhà máy và các điều chỉnh xếp xen kẽ đang là một đề tài tranh luận.

Giá thành

Giá thành của ổ cứng lưu trữ vẫn đang tiếp tục giảm. Bây giờ bạn có thể mua một ổ đĩa 1TB với khoảng $90. khoảng 9 cent/gigabyte.

Một ổ đĩa tôi mua năm 1983 có dung lượng tối đa 10MB là có giá $1.800. Với giá hiện tại (180.000$ /gigabyte). Giá hiện tại ($Q.09/gieabyte) ổ đĩa đó có giá ít hơn 1/10 penny!

Tất nhiên, giá thành của ổ đĩa tiếp tục giảm, chúng ta có thể mong đợi trong tương lai các dung lượng lớn hơn và các giá thành thấp hơn nữa.

Độ tin cậy

Khi mua một ổ đĩa, có thể bạn sẽ chú ý đến số liệu thống kê gọi là thời gian trung bình giữa các sự cố (MTBF: mean time between failures) được mô tả trong các đặc điểm kỹ thuật của ổ đĩa. Các số MTBF thường xếp loại từ 300.000 đến 1.000.000 giờ hoặc nhiều hơn. Tôi thường bỏ qua những con số này bởi vì chúng chỉ là lý thuyết.

Muốn hiểu các yêu cầu của MTBF, bạn phải hiểu các nhà sản xuất đến chúmg như thế nào và chúng có nghĩa gì. Hầu hết các nhà sản xuất đều có một lịch sử lâu đời về chế tạo ổ đĩa và ổ đĩa của họ đã trải qua hàng triệu giờ sử dụng tích lũy. Họ đã nhìn thấy tỷ lệ hỏng của các ổ đĩa trước với cùng các thành phần và tính toán một tỷ lệ hỏng cho một ổ đĩa mới dựa trên các thành phần được dùng để tạo ra bộ phận lắp ráp ổ cứng. Đối với các bo mạch chủ điện tử, họ cũng có thể sử dụng các kỹ thuật tiêu chuẩn công nghiệp để dự đoán các lối của các thiết bị điện tử tích hợp. Điều này cho phép họ tính toán tỷ lệ lỗi đã được dự đoán cho toàn bộ ổ đĩa.

thời gian truy cập ổ đĩa

Để hiểu những gì những số này có nghĩa gì, bạn phải biết các yêu cầu của MTBF áp dụng đối với một tập hợp các ổ đĩa, không phải chỉ cho một ổ đĩa. Điều này có nghĩa là nếu một ổ đĩa yêu cầu có một MTBF 500.000 giờ, thì một tập hợp các ổ đĩa đó trong 500,000 giờ tổng số thời gian cùng chạy sẽ có một ổ bị lỗi (failure). Nếu 1.000.000 ổ đĩa của kiểu này trong hoạt động và cả 1.000.000 đều chạy đồng thời thì mỗi nửa tiếng sẽ có một chiếc bị lỗi. Các số liệu thống kê MTBF không giúp ích được gì trong việc dự đoán lỗi của bất kỳ ổ đĩa hay linh kiện ổ đĩa nào.

Bạn cũng cần phải hiểu nghĩa của từ lỗi hỏng (failure). Trong nghĩa này, một lỗi hỏng là một lỗi mà cần phải trả ổ đĩa về cho nhà sản xuất để sửa chữa, không phải là một lỗi thỉnh thoảng của đọc hay ghi tập tin một cách chính xác.

Cuối cùng, cũng như một số nhà sản xuất ổ đĩa đã chỉ ra, phương pháp đo MTBF này thực ra nên được gọi là thời gian trung bình khi có sự cố đầu tiên

Cuối cùng tôi không thực sự nhấn mạnh nhiều vào các con số MTBF. Đối với một ổ đĩa, chúng không phải là bộ máy dự đoán chính xác về độ tin cậy. Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà quản lý hệ thống thông tin suy xét việc mua hàng ngàn máy tính hoặc ổ đĩa mỗi năm, hay là một nhà kinh doanh hệ thống chuyên xây dựng và hỗ trợ hàng ngàn hệ thống, nó có thể đáng giá với thời gian của bạn bỏ ra để kiểm tra các con số này và nghiên cứu các phương pháp mà mỗi nhà cung cấp sử dụng đế tính toán chúng. Hầu hết các nhà sản xuất ổ cứng chỉ rõ các ổ đĩa có chất lượng cao của họ là các ổ đĩa cấp điều hành (Enterprise), nghĩa là chúng được thiết kế để sử dụng trong môi trường hoạt động 24/24, có độ tin cậy cao và phải có các tỷ lệ MTBF cao nhất. Nếu bạn có thể hiểu các cách tính toán của nhà cung cấp và so sánh độ tin cậy thực tế của một số lượng lớn ổ đĩa, bạn có thể mua được nhiều ổ đĩa đáng tin cậy hơn, tiết kiệm thời gian và tiền bạc ở khâu dịch vụ và hỗ trợ.